Danh sách truyện full

Thánh Khư Thánh Khư

   
Thần Đạo Đan Tôn Thần Đạo Đan Tôn

   
Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

   
Thôn Phệ Cuồng Đế Thôn Phệ Cuồng Đế

   
Đoạt Hôn 101 Lần Đoạt Hôn 101 Lần

   
Sát Thần Sát Thần

   
Kiều Thê Như Vân Kiều Thê Như Vân

   
Vô Tận Kiếm Trang Vô Tận Kiếm Trang

   
Chàng Rể Ma Giới Chàng Rể Ma Giới

   
Tinh Thần Châu Tinh Thần Châu

   
Vô Địch Kiếm Vực Vô Địch Kiếm Vực

   
Long Huyết Chiến Thần Long Huyết Chiến Thần

   
Huynh Sủng Huynh Sủng

   
Lạn Kha Kỳ Duyên Lạn Kha Kỳ Duyên