Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Nông Kiều Có Phúc Nông Kiều Có Phúc

Điểu La Điểu La

   
Huynh Sủng Huynh Sủng

   
Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản, ngọt ngào, không có cao trào, tranh đấu.

Truyện điền văn kể về cuộc sống , sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính.