Sổ Bệnh Án Sổ Bệnh Án

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

   
Bất Kham Bất Kham

Vô Ái Thừa Hoan Vô Ái Thừa Hoan

Đối Lập Đối Lập

Dưỡng Nữ Vi Hoạn Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Thể loại truyện ngược có những tình tiết/tình huống khiến người xem có xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.