Hoàng Ngư Huệ Hoàng Ngư Huệ

Sổ Bệnh Án Sổ Bệnh Án

Dưỡng Nữ Vi Hoạn Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Nông Gia Độc Phi​ Nông Gia Độc Phi​

Bất Kham Bất Kham

Thể loại truyện ngược có những tình tiết/tình huống khiến người xem có xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.