Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

   
Nhân Thường Nhân Thường

Phong Thần Châu Phong Thần Châu

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Khấu Vấn Tiên Đạo Khấu Vấn Tiên Đạo

Thanh Liên Chi Đỉnh Thanh Liên Chi Đỉnh

Tu La Vũ Thần Tu La Vũ Thần

Thánh Khư Thánh Khư

   
Tu La Giới Chí Tôn Tu La Giới Chí Tôn

Nhân Tổ Nhân Tổ

Vãn Thiền Vãn Thiền

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: