Nhân Thường Nhân Thường

Thanh Liên Chi Đỉnh Thanh Liên Chi Đỉnh

Tu La Vũ Thần Tu La Vũ Thần

Nhân Tổ Nhân Tổ

Vãn Thiền Vãn Thiền

Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Thánh Khư Thánh Khư

   
Phong Thần Châu Phong Thần Châu

Khấu Vấn Tiên Đạo Khấu Vấn Tiên Đạo

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: