Colorful Colorful

   
Nàng và Con mèo của Nàng Nàng và Con mèo của Nàng

   
Tên Cậu Là Gì? (Your Name) Tên Cậu Là Gì? (Your Name)

   
Khu Vườn Ngôn Từ Khu Vườn Ngôn Từ

   
5 Centimet Trên Giây 5 Centimet Trên Giây

   
Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những ch