Nhân Thường Nhân Thường

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

   
Đưa Hồ Ly Vào Nhà Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Đạo Trưởng Tiên Sinh Đạo Trưởng Tiên Sinh

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.