Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

   
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.